Certificaten

KWALITEITSBEHEER (ISO 9001 : 2015)

ISO 9001 2015 NL

gr2small
 Om op de meest adequate manier te beantwoorden aan de verwachtingen van zijn klanten heeft ons bedrijf een kwaliteitszorgsysteem op punt gesteld met als voornaamste objectieven :
 • de klanten de zekerheid bieden dat zijn eisen gesteld in de contractuele documenten integraal zullen opgevolgd worden tijdens de uitvoering der werken;
 • constant zoeken naar verbetering van de organisatie en de prestaties van het bedrijf, zonder daarbij de fundamentele waarden aan te tasten;
 • het verder ontwikkelen van de vaardigheden van het bedrijf.

De verantwoordelijkheid en de verwezenlijking van deze objectieven berust niet alleen bij de technische verantwoordelijken op de werven en bij de logistieke diensten, maar ook bij alle andere personeelsleden van het bedrijf.

De acties ondernomen door de verschillende diensten worden door de Kwaliteitscoördinator op elkaar afgestemd en regelmatig beoordeeld via interne audits. Bovendien worden zij regelmatig nagekeken door de Technische en de Algemene Directie.

Het Kwaliteitsmanagement Systeem (KMS) van de Ondernemingen Louis DE WAELE is door het BCCA gecertificeerd conform aan de NBN EN ISO 9001 norm.

MILIEUBEHEER (ISO 14001 : 2015)

Certif_Iso14001

one_third padding=”0 20px 20px 0″]IMG3910small2[/one_third]

Les Entreprises Louis De Waele gaan de verbintenis aan zich te profileren als de ideale partner voor haar klanten. Daarvoor gaat zij uit van de waarden die toelaten prestaties te leveren met kwaliteitsgarantie en met eerbied voor het milieu.

Met dit doel voor ogen past het bedrijf het kwaliteitsmanagementsysteem toe dat conform is aan de NBN EN ISO 9001-norm, waarin het milieubeheer geïntegreerd is volgens de NBN EN ISO 14001-norm.

De strategie die wij volgen bij de uitvoering van onze activiteiten is dan ook deze van de niet aflatende verbetering die tot doel heeft :

 • in te staan voor een organisatie en prestaties die aangepast en efficiënt zijn en die beantwoorden aan de eisen van onze klanten en waarbij bij ook de klanttevredenheid nagegaan;
 • het milieueffect van onze activiteiten, producten en diensten te beheersen en ook deze waarop onze activiteiten een invloed zouden kunnen hebben om eventuele vervuiling te voorkomen.

Bij deze verbintenis tot voortdurende verbetering voegt zich deze van de conformiteit aan de regelgeving en de wettelijke vereisten die van toepassing zijn, waarbij de rekening houden met het milieuaspect van onze activiteiten. Dit gebeurt via het invoeren een reglementair toezicht.

Bovendien maakt het opstellen van, en het onderzoek naar de objectieve 2013 en doelstellingevolutie van het bedrijf het bijzondere engagement uit van de Algemene Directie. De degelijkheid en de samenhang hiervan worden in de directievergaderingen en de milieu- en kwalieitsaudits gecheckt.

Om de opvolging van de ontwikkeling en de toepassing van de milieu- en kwaliteitspolitiek te handhaven heeft de Algemene Directie, de Milieu- en Kwaliteitscoördinator belast

 • met de dagelijkse opvolging van de coördinatie van acties die de informatie en de opleiding van het personeel tot doel hebben,
 • en met de communicatie van deze politiek naar onze partners toe en haar toegankelijk te maken voor het publiek.

De Directie is ervan overtuigd dat deze benaderingswijze garant staat voor een voortdurende verbetering van de werking en de efficiëntie van het bedrijf, waarbij teamspirit, werk van mensen op het terrein en van ondernemers in stand worden gehouden.

VEILIGHEID – PREVENTIE EN BESCHERMING OP DE WERKPLAATS (OHSAS 18001 -VCA **)

BCCA – OHSAS 18001 – NL

YG_3895-023

 Ons bedrijf voert een dynamische politiek inzake preventie en bescherming op het werk. Deze heeft onder meer tot doel :
 • het beschermen van de fysische gezondheid van de arbeiders op de werven;
 • het aantal en de ernst van de ongevallen verminderen, om de gevolgen ervan te beperken voor ieder die meewerkt aan de uitvoering van het project;
 • werken volgens de Belgische en Europese wetten, normen, regels;
 • naar de buitenwereld het imago van een “veilige” onderneming verstevigen;
 • samenwerken met alle personen die bij een project betrokken zijn in functie van het verwezenlijken van een gemeenschappelijk veiligheids-, kwaliteits- en efficiëntie-objectief.
 • Het geschoold werfpersoneel maakt deze objectieven waar, onder het gezag van de werfleider en onder toezicht van de preventie adviseurs. Dit gaat gepaard met een aangepaste en voortdurende vorming zowel van het leidinggevend personeel als van de arbeiders.
 • Het VCA ** dat aan ons bedrijf werd toegekend getuigt van het feit dat alles in het werk gesteld wordt om zowel onze verbintenissen als de wettelijke bepalingen na te leven.VCA NL