Erkenningen

De N.V. Les Entreprises Louis DE WAELE is door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur erkend in volgende categorieën en ondercategorieën :

DSC2774 DSC2755

In klasse 8 (de hoogste)

Categorie D

Ondercategorie D1

Ondercategorie D4

Ondercategorie D10 (V)

Ondercategorie D11 (V)

Ondercategorie D17

Ondercategorie D18

Ondercategorie D20

Ondercategorie D24

Categorie E

Ondercategorie P1

Algemene aannemingen van bouwwerken

Alle ruwbouwwerken en onder dak brengen van gebouwen

Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd

Tegelwerk

Pleister- en raapwerk

Centrale verwarming, thermische installaties

Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning

Metalen schrijnwerk

Restauratie van monumenten

Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde

Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie

In klasse 7

Ondercategorie D5

Ondercategorie D16

Ondercategorie N1

Timmerwerk, houten spanten en trappen

Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen

Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten

In klasse 6

Ondercategorie P2

Ondercategorie P3

Ondercategorie S1

Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties

Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen

Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen en databeheer

In klasse 5

Categorie F

Ondercategorie F2

Categorie G

Metaalconstructies

Metalen draagstructuren bouwen

Algemene aannemingen van grondwerken

In klasse 4

Ondercategorie D13
Verfwerk

En classe 3

Ondercategorie D25
Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk