Geschiedenis

 • 2017

  Oprichting van IMMO Louis De Waele
  Met de Heer Alain Lebens als Algemeen Beheerder en de Heer Renaud Jacquet als Algemeen Directeur

 • 2016

  De Ondernemingen Louis De Waele vieren hun 150 jarig bestaan !

 • 2013

  Rabot Dutilleul

  Rabot Dutilleul Investissement, de holdingmaatschappij van Rabot Dutilleul, heeft in januari 2013 de resterende aandelen verworven van de groep MP Invest. Rabot Dutilleul heeft dus op heden 100% van het kapitaal van MP Invest in handen. Alain Lebens en Stephane Dieleman volgen Maurice de Montjoye en Pierre Cols op.

 • 2008

  Rabot Dutilleul Investissement, de holdingmaatschappij van Rabot Dutilleul, heeft in augustus 2008 de aankoop getekend van de groep MPInvest.

  De Groep Rabot Dutilleul – die in Frankrijk tot de Top 10 van de sector hoort – is expert in vastgoedpromotie, ontwerp, optrekken en beheer van gebouwen. Met een zakencijfer van ongeveer 700 miljoen € en bijna 1.900 medewerkers staat de Groep Rabot Dutilleul, waarvan 80% van de aandelen in handen van de familie is, in voor de stabiliteit en de duurzaamheid van Les Entreprises Louis De Waele.

  De toenadering tussen de bestuurders van beide groepen is tot stand gekomen op een stevige basis van gemeenschappelijke waarden : zelfstandigheid, ambitie en respect voor de mensen. Maurice de Montjoye en Pierre Cols blijven het bestuur van de Entreprises Louis De Waele waarnemen.

 • 2002

  Management buy out
  In 2002 werden alle aandelen van de Onderneming Louis De Waele overgenomen door Maurice de Montjoye, via een holding waarvan Pierre Cols eveneens aandeelhouder is.

  Maurice de Montjoye werkt bij De Waele sedert 1983 en is Gedelegeerd Bestuurder sedert 1991. Hij kent dus het bedrijf van binnen uit. Met hem aan het hoofd van het bedrijf wordt de draad opnieuw opgenomen met de familiale traditie zoals die bestond bij de stichting in 1866. Deze nieuwe lijn staat ook borg voor de continuïteit in de manier van werken die door haar stichters werd aangegeven.

 • 1991

  In het spoor van de I.V.B.
  De Groep Louis De Waele breidt zijn vastgoed- en industriële activiteiten stevig uit en sluit in 1991 aan bij de Vastgoedmaatschappij van België (I.V.B.).

  Door deze samenwerking versterkt de Groep zijn leidersplaats op de Brusselse markt.

 • 1958

  Viaduct Leopold II

  Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958, werden vele infrastruktuurwerken uitgevoerd om het verkeer (tunnel, viaduct…) vlotter te laten verlopen. De ondernemingen Louis De Waele namen deel aan de realisatie van enkele belangrijke werken zoals de Wettunnel op de kleine ring, evenals de viaduct Boulevard Léopold II.

 • 1900

  De aflossing
  Na het overlijden van Louis De Waele wordt het beheer van de het bedrijf toevertrouwd aan zijn vier zonen: Albert, Gaston, Oscar en Jules.

  Daarna leidt Louis, zoon van Gaston, het bedrijf tot in 1982. Vervolgens staan Louis-Marc De Waele (Gedelegeerd Bestuurder), zoon van Louis en zijn neef Jean Thomas (Voorzitter), kleinzoon van Albert, in voor het voortzetten van het familiebedrijf. Noch het verdwijnen van zijn stichter, noch de verdeling van de verantwoordelijkheden onder de talrijke erfgenamen vormden een hinderpaal voor de verdere ontwikkeling en bloei van het bedrijf. De onderneming breidt haar activiteiten uit tot het ganse Belgische grondgebied en is vooral aanwezig in de Brusselse regio, waar zij haar hoofdzetel heeft. Zij is actief in op het vlak van burgerlijke bouwkunde (kunst-, wegenis- en spoorwerken), woning- en kantoorbouw, industriële gebouwen, zowel voor de private als voor de openbare sector. Zij realiseert ook restauratiewerken van oude gebouwen, renovatie- en verbouwingswerken in het algemeen. Het bedrijf beschikt niet allen over een afdeling werfbeheer en algemene diensten, maar ook over de logistieke diensten die instaan voor de stabiliteitsstudies, de speciale technieken en de uitvoeringsmethodes. Louis De Waele beschikt over een eigen opslagplaats en materieelpark.

 • 1889

  In 1889 vestigt het bedrijf kantoren en opslagplaatsen langs de Leopold II-laan in Molenbeek.

  Louis De Waele blijft echter niet op zijn lauweren rusten, integendeel, als vooruitziend ondernemer zorgt hij ervoor dat de know-how van zijn bedrijf steeds groter wordt. Omwille van zijn kwaliteitsuitvoeringen verwerft hij niet alleen de bewondering van zijn vakgenoten, maar ook van belangrijke personen in het Koninkrijk. Zijn goed gevuld orderboek wordt nu ook bijzonder waardevol. Louis De Waele wordt nu eveneens de vaste ondernemer van de Koninklijke Familie, zowel voor het leggen van parket als voor het uitvoeren van schrijnwerk in de koninklijke appartementen in het kasteel van Laken.

 • 1866

  Van waar komen we ?
  We vinden sporen van ons bedrijf terug bijna tot aan de oorsprong van de Belgische Staat.

  Precies in 1866 stichtte Louis De Waele, geholpen door zijn broer Jean, een schrijnwerkerij en een luxe meubelmakerij. Op het einde van de 19e eeuw is België in volle economische expansie en Louis de Waele springt mee op de trein. Hij is ambitieus, doortastend, vol aandacht voor nieuwe technieken en heeft een vernieuwende visie. Het is dus niet te verwonderen dat de zaken goed gaan en het bedrijf weldra uitgroeit tot een algemeen aannemingsbedrijf.