Verbintenissen

YG_009750In haar bedrijfspolitiek gaat de Onderneming Louis De Waele voor de waarden die volgende elementen met elkaar verbinden : het zoeken naar het leveren van goede prestaties door de veiligheid te respecteren, het respect voor de mensen en de bescherming van het milieu.

Geen enkele opdracht kan enig belang hebben als zij in 2013 door de handelingen die gesteld worden – de veiligheid in gevaar brengt van de persoon die ze moet uitvoeren of van andere daarbij betrokken personen. Of nog, wanneer deze handelingen gevolgen hebben die het milieu verstoren of beschadigen. Deze bedrijfspolitiek heeft tot doel de veiligheid-, gezondheid- en milieupreventie te valoriseren door voortdurend de ondernomen acties te verbeteren. Deze acties steunen op duidelijke principes die in alle omstandigheden van toepassing zijn, of het nu gaat om gewone of uitzonderlijke omstandigheden. Juist omdat veiligheid-, gezondheid- en milieupreventie complementair zijn, vertrekken zij van een globale aanpak en heeft het bedrijf aan de leden van de hiërarchische lijn de bevoegdheid gegeven om deze politiek toe te passen Wij zijn ons bewust van de belangrijke inzet : enerzijds de bescherming van het lichamelijk welzijn van elke persoon en anderzijds de milieubescherming. Dit bewustzijn vertaalt zich concreet in volgende toepassingen :


  • Het promoten van praktische opleidingen voor onze werknemers. Met een hoog kennisniveau en meer bekwaamheid kunnen de werknemers immers hun prestaties verbeteren.
  • Het aanmoedigen en ontwikkelen van proactieve en geïntegreerde preventiemaatregelen bij ontwerp en levering van geprefabriceerde elementen.
  • Het meewerken aan de opbouw van een doeltreffende structuur, voorgezeten door de coördinator “verwezenlijking”. Deze structuur vormt een sterk instrument bij de organisatie van de preventie tussen de verschillende partijen die bij de werf betrokken zijn.
  • Het ontwikkelen van een algemene ecologische politiek waarvan de preventie voor de gebruikers en de milieubescherming de belangrijkste elementen zijn. Dit gebeurt door op een gestructureerde manier doeltreffende antwoorden te geven en de nodige lessen te trekken uit feiten die zich in het verleden hebben voorgedaan.

Zowel onze inzet als onze vakkundigheid – versterkt door opleidingen – moeten borg staan voor een bedrijfspolitiek die respectvol omgaat met mens en milieu.